برنامه پزشکان کلینیک شهید فلاحی


جستجوی تخصص
جستجوی پزشک
کلینیک/تخصصنام متخصصروز هفتهساعت حضور پزشک
چشم پزشكيدكتر احمد عظيم زاده آرانيشنبه12:00
طب فيزيكيدكتر بابك محموديانیکشنبه10:00
اورولوژيدكتر بهار نيكوكاریکشنبه10:20
قلب و عروقدكتر جمشيد سرنوشتچهارشنبه10:20
غدد، گوارش و داخليدكتر زينب وترپنج شنبه11:20
گوش و حلق و بينيدكتر سعيد مغزيدوشنبه09:20
گوش و حلق و بينيدكتر سعيد مغزيسه شنبه10:00
گوش و حلق و بينيدكتر سعيد مغزيشنبه09:20
چشم پزشكيدكتر سيداحمد ميرعارفينچهارشنبه11:20
قلب و عروقدكتر شهباز زارعيچهارشنبه17:00
123

بازگشت به نوبت دهی