برنامه پزشکان کلینیک شهید فلاحی


جستجوی تخصص
جستجوی پزشک
کلینیک/تخصصنام متخصصروز هفتهساعت حضور پزشک
چشم پزشكيدكتر احمد عظيم زاده آرانيشنبه12:00
طب فيزيكيدكتر بابك محموديانیکشنبه10:00
اورولوژيدكتر بهار نيكوكاریکشنبه10:00
گوارشدكتر پريچهر توكلي فریکشنبه12:00
قلب و عروقدكتر جمشيد سرنوشتچهارشنبه10:00
غدددكتر حسين نويديیکشنبه08:00
اورولوژيدكتر رضا ممتازانچهارشنبه08:00
گوارشدكتر زينب وتردوشنبه10:00
گوش و حلق و بينيدكتر سعيد مغزيسه شنبه10:30
گوش و حلق و بينيدكتر سعيد مغزيیکشنبه09:00
1234

بازگشت به نوبت دهی